VINOGRADARSTVO I VINARSTVO (ORGANIZACIJA TRŽIŠTA I POLITIKA KVALITETA VINA I AROMATIZOVANOG VINA)

POLITIKA KVALITETA (ZAŠTITA GEOGRAFSKIH OZNAKA) AROMATIZOVANIH PIĆA NA BAZI VINA I AROMATIZOVANIH KOKTELA NA BAZI VINA

JAKA ALKOHOLNA PIĆA POREKLOM OD PROIZVODA VINOVE LOZE (RAKIJA OD VINA, BRANDY ILI WEINBRAND, RAKIJA OD KOMINE GROŽĐA / KOMOVICA, RAKIJA OD SUVOG GROŽĐA / RAISIN BRANDY I RAKIJA OD GROŽĐA)

OPŠTI PROPISI (ZA VINO / PROIZVODE POREKLOM OD VINOVE LOZE)

RASADNIČARSTVO, ZDRAVLJE BILJA (VINOVE LOZE) I PRIZNAVANJE I ZAŠTITA SORTI I PODLOGA VINOVE LOZE

VINO (PROIZVODI POREKLOM OD VINOVE LOZE)

AROMATIZOVANI PROIZVODI OD VINA (AROMATIZOVANA VINA, AROMATIZOVANA PIĆA NA BAZI VINA I AROMATIZOVANI KOKTELI NA BAZI VINA)

JAKA ALKOHOLNA PIĆA POREKLOM OD PROIZVODA VINOVE LOZE (RAKIJA OD VINA, BRANDY ILI WEINBRAND, RAKIJA OD KOMINE GROŽĐA / KOMOVICA, RAKIJA OD SUVOG GROŽĐA / RAISIN BRANDY I RAKIJA OD GROŽĐA)

OPŠTI PROPISI (uglavnom se odnose na procese kontrole)