CENTAR I SEDIŠTE U NIŠU

Adresa: Kolonija EI br. 6, 18116 Niš

Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu (kao svom sedištu) obavlja aktivnosti upravljanja, a u Nišu se nalazi kompleks zemljišta i enološka laboratorija, kao i osnovna fitosanitarna laboratorija.

Centar za vinogradarstvo i vinarstvo poseduje modernu enološku laboratoriju za ispitivanje glavnih parametara kvaliteta grožđa, vina/proizvoda poreklom od grožđa, kao i pojedinih  pаrаmеtаrа kvaliteta kоd vоćа, pоvrćа i prоizvоdа оd vоćа i pоvrćа i оsvеžаvајućih bеzаlkоhоlnih pićа.

STRUČNI KADAR

Miloš Ristić

Miloš Ristić

dipl. inž. poljoprivrede-master

Direktor Centra za vinogradrstvo i vinarstvo

m.ristic@cevvin.rs

018 454 11 28

060 60 10 180

Zlata Vidanović

dipl. inž. poljoprivrede-master

Stručni saradnik za istraživanja i stručni rad u vinogradarstvu i vinarstvu i laboratoriji

z.vidanovic@cevvin.rs

018 454 11 28

060 60 10 186

Vesna Radosavljević Pavlović

pravnik

Saradnik za pravne poslove

v.r.pavlovic@cevvin.rs

018 454 11 28

060 33 92 383

Ivana Mošić

mr biotehničkih nauka

Saradnik - istraživač za vinarstvo i laboratorijska ispitivanja

i.mosic@cevvin.rs

018 454 11 28

065 24 17 766