CENTAR U NOVOM SADU

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10, 21000 Novi Sad

STRUČNI KADAR

Veselinka Bakrač

dipl. menadž. hotel. - master

Stručni saradnik za istraživanja i stručni rad u vinogradarstvu i vinarstvu

v.bakrac@cevvin.rs

060 60 10 187

Bojan Mandić

dr biotehničkih nauka

Naučni saradnik za vinogradarstvo i vinarstvo

b.mandic@cevvin.rs

065 83 84 112

Bojan Mandic profil