CENTAR U NEGOTINU

Adresa: Trg Đorđa Stanojevića 5/1, 19300 Negotin

STRUČNI KADAR

Dragana Ivić

dipl. inž. poljoprivrede-master

Stručni saradnik za istraživanja i stručni rad u vinogradarstvu i vinarstvu

d.ivic@cevvin.rs

019 570 292

060 60 10 185