CENTAR U KRUŠEVCU

Adresa: Rasinski upravni okrug, Balkanska 63/29, 37000 Kruševac

STRUČNI KADAR

Milan Beader

dipl. inž. poljoprivrede-master

Stručni saradnik za istraživanja i stručni rad u vinogradarstvu i vinarstvu

m.beader@cevvin.rs

037 429 654

060 60 10 182