CENTAR U ALEKSANDROVCU

Adresa: 29. Novembra 21, 37230 Aleksandrovac

STRUČNI KADAR

Radoslav Milić

dipl. inž. poljoprivrede-master

Stručni saradnik za istraživanja i stručni rad u vinogradarstvu i vinarstvu

r.milic@cevvin.rs

060 60 10 189

Goran Sudimac

-

Tehnički saradnik za vinogradarstvo i vinarstvo

g.sudimac@cevvin.rs

060 60 10 188

Ivan-Bradic

Ivan Bradić

dipl. inž. poljoprivrede-master

Stručni saradnik za istraživanja i ekspertski rad na klonskoj selekciji sorti vinove loze

i.bradic@cevvin.rs

069 17 55 282