ITALIA

Italia-grozd

Naziv / sinonimi: Italia (Muskat Italija).

Sortu je stvorio italijanski selekcioner A. Pirovano 1911. godine iz ukrštanja: Bicane x Muscat Hamburg.

Sorta Italia ima veliku rasporstranjenost.

Razvija snažne biljke vinove loze. Loza je mrke boje sa dugačkim internodijama, srednje debljine.

Vrh mladog lastara je vunasto maljav i bronzanozelen.

List je veliki, petodelan, sa golim licem i paučinasto maljavim naličjem. Bočni sinusi su jako izraženi.

Cvet je hermafroditan.

Groz je veliki (oko 400 g), stednje rastresit na dugoj dršci.

Bobice su izdužene (u obliku kapi), vrlo krupne, žute, hrskave konzistencije, blago muskatne arome. Ujednačene su po boji i vrlo atraktivno izgledaju.

Sazreva veoma pozno, čak nešto posle Afuz alija.

Za uspešno gajenje su neophodni topli, južni i osunčani položaji, kao i plodna zemljišta sa navodnjavanjem. Veoma se dobro ponaša na visokim uzgojim oblicima tipa pergola. Treba je rezati na lukove. Daje visoke prinose i veliki procenat tržišnog stonog grožđa.

Osetljiva je na oidium, a manje na botritis.

Na niske temperature je malo manje osetljiva nego Afuz ali.

Italia ima vrlo dobru transportabilnost i dobro se čuva u hladnjači. U dodiru sa drvenom ambalažom pokožica bobica može da potamni, pa se preporučuje posebna pakovanja.

Sorta Italia daje visokokvaliteto, luksuzno stono grožđa. U južnim vinogradarskim područjima daje visoke komercijalne efekte.

Italia-lice
Italia-naličje
Italia-vrh

Prema istraživanjima Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, ova sorta je na 23 mestu po zastupljenim površinama u komercijalnim zasadima, a najveće površine su u rejonu Tri Morave, Šumadijskom i Sremskom vinogradarskom rejonu Vinorodne Srbije.

Rejoni - Italia
Nadmorska visina - Italia
Ekspozicija - Italia

Na osnovu podataka Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, najveće površine vinograda ove sorte se nalaze na nadmorskoj visini u intervalu više od 200 do 300 m (38,96%), a najveće površine vinograda se nalaze na južnim (28,21%) i jugoistočnim (17,33%) ekspozicijama terena.

Prema istraživanjima Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, najveće površine vinograda ove sorte se nalaze na nagibima terena u intervalu više od 5 do 10˚ (50,64%), a prosečna površina komercijalnih vinograda sa ovom sortom je 0,05 ha.

Nagib terena - Italia
Površine - Italia