RKACITELI

Rkaciteli-grozd

Naziv / sinonimi: Rkaciteli (Rkatziteli, Kukura, Topolek, Budasuri i dr.).

Gruzijska sorta. Gaji se u Gruziji, Moldaviji, Ukrajini i Bugarskoj i drugim zemljama oko Crnog mora. U Srbiji se počela gajiti sedamdesetih godina prošlog veka.

Biljka vinove loze je srednje bujnosti sa uspravno stojećim lastarima koji formiraju izuzetno uredan i tanak špalir. Po ovom se sorta lako prepoznaje.

List je slabo urezan i malo maljav. Cvet je hermafroditan.

Grozd je cilindričan, ponekad sa krilcem, srednje zbijen, prosečne mase oko 220 g.

Bobice su srednje krupnoće, ovalne, zelenkastožute, a kada dobro sazru dobijaju sivkastu, a ponekad i ružičastu nijansu. Pokožica je debela, čvrsta. Meso je sočno.

Ova sorta sazreva kasno, na prelazu iz III u IV epohu. Daje osrednje prinose. Ima nizak koeficijent rodnosti lastara. Zahteva dugu rezidbu.

Pretežno je otporna je na sivu plesan, a ima vrlo dobru otpornost prema niskim temperaturama.

Od ove sore se prave uglavnom visokokvalitetna vina, a grožđe se može koristiti i za jelo u svežem stanju. Vina se pretežno odlikuju visokim sadržajem kiselina.

Rkaciteli je sorta velikog biološkog kapaciteta, a interesantna je pre svega za južnija vinogradarska područja.

Rkaciteli-lice
Rkaciteli-naličje
Rkaciteli-vrh

Prema istraživanjima Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, ova sorta je na 13 mestu po zastupljenim površinama u komercijalnim zasadima, a najveće površine su u vinogradarskom rejonu Tri Morave, Južnobanatskom vinogradarskom rejonu i vinogradarskom rejonu Negotinska Krajina Vinorodne Srbije.

Rejoni - Rkaciteli
Nadmorska visina - Rkaciteli
Ekspozicija - Rkaciteli

Na osnovu podataka Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, najveće površine vinograda ove sorte se nalaze na nadmorskoj visini u intervalu više od 300 do 400 m (52,74%), a najveće površine vinograda se nalaze na jugozapadnim (37,62%) i severnim (19,54%) ekspozicijama terena.

Prema istraživanjima Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, najveće površine vinograda ove sorte se nalaze na nagibima terena u intervalu više od 1 do 5˚ (61,88%), a prosečna površina komercijalnih vinograda sa ovom sortom je 0,48 ha.

Nagib terena - Rkaciteli
Površine - Rkaciteli