SKADARKA

Skadarka-grozd

Naziv / sinonimi: Skadarka (Kadarka, Četereska, Fusteres Kadarka, Branicevka, Mekiš i dr.)

Poreklom je sa Balkana, najverovatnije iz okoline Skadarskog jezera. Skadarka je u Panonsku niziju doneta prilikom seobe na sever u XVIII veku. Najviše se gaji u Mađarskoj, Rumuniji, kao i delimično u Bugarskoj. U Subotičkom vinogradarskom rejonu je nekada bila vodeća sorta kada su autohtone sorte u pitanju.

Razvija snažne biljke vinove loze.

Grozd je srednje veličine, zbijen, valjkast, često sa krilcem.

Bobice su srednje veličine, okrugle, sočne, plavkastocrvene boje, a u senci često zelenkaste.

Grožđe sazreva u III epohi.

Odlikuje je dobra rodnost. Rodna su joj i najniža okca.

Skadarka je vrlo robusna sorta, skromnih zahteva. Jedna od njenih karakteristika je visoka otpornost na sušu.

Najveći nedostaci sorte su velika osetljivost na sivu plesan grožđa i velika osetljivost na niske temperature.

Pri umerenim opterećenjima u dobrim godinama, nakupi odgovarajući sadržaj šećera, a pri visokim prinosima manji sadržaj.

Kada je kišna jesen, grožđe jako truli, te se ne može dobiti crveno vino, već se prerađuje kao belo vino.

Vino je aromatično, i sa peska i sa vezanog zemljišta. U dobrim godinama daje odlična crvena vina.

Skadarka-lice
Skadarka-naličje
Skadarka-vrh

Prema istraživanjima Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, ova sorta je na 40 mestu po zastupljenim površinama u komercijalnim zasadima, a najveće površine su u Subotičkom, Sremskom vinogradarskom rejonu i rejonu Negotinska Krajina Vinorodne Srbije.

Rejoni - Skadarka
Nadmorska visina - Skadarka
Ekspozicija - Skadarka

Na osnovu podataka Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, najveće površine vinograda ove sorte se nalaze na nadmorskoj visini u intervalu ≤100 m (49,30%), a najveće površine vinograda se nalaze na južnim (70,72%) i severnim (8,00%) ekspozicijama terena.

Prema istraživanjima Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, najveće površine vinograda ove sorte se nalaze na nagibima terena u intervalu ≤1˚ (77,43%), a prosečna površina komercijalnih vinograda sa ovom sortom je 0,25 ha.

Nagib terena - Skadarka
Površine - Skadarka