Genetički resursi

Svedoci smo da stari vinogradi sa tradicionalnim sortama Srbije nestaju usled napuštanja sela i vinograda, kao i usled krčenja vinograda iz ekonomskih razloga. Sa druge strane, svetska globalizacija vinskog sektora uslovljava trend podizanja vinograda sa internacionalnim sortama vinove loze, a brz način života potrošača ne daje mnogo prostora za uživanje u vinima od lokalnih i zaboravljenih sorti vinove loze. Međutim, svaki napušten i iskrčen vinograd sa autohtonim i regionalnim sortama, bez prethodnog ispitivanja i izdvajanja pozitivnih biotipova je trajno izgubljeno bogatstvo koje se kasnije ne može nadoknaditi. Pored toga, divlje forme vinove loze kojima je Srbija bogata, polako se potiskuju neprestanom urbanizacijom i ugrožavanjem njihovih prirodnih staništa.

Upravo iz tog razloga Centar za vinogradarstvo i vinarstvo sprovodi aktivnosti na očuvanju i valorizaciji lokalnih sorti kroz sledeće aktivnosti:

– Prikupljanje podataka o lokalnim sortama, starim vinogradima i pojedinačnim biljkama plemenite i divlje loze;

– Prikupljanje podataka o proizvođačima grožđa i vina koji imaju (po ovom pitanju) vredne vinograde i pojedinačne biljke lokalnih sorti vinove loze;

– Terenska istraživanja i evaluacija vinograda i pojedinačnih biljaka vinove loze;

– Istraživanja vezana za identifikaciju sorti i ispitivanje zdravstvenog stanja vinograda i pojedinačnih biljaka vinove loze;

– Prostorno utvđivanju vinograda i pojedinačnih biljaka vinove loze primenom GIS-a (Geographic Information System) i GPS (Global Positioning System) tehnike;

– Obeležavanje i vinograda i pojedinačnih biljaka vinove loze kao:

            – vrednog genetičkog resursa,

            – posebno vrednog genetičkog resursa,

            – visoko vrednog genetičkog resursa;

– Evidencija i vođenje baze podataka Centra za vinogradarstvo i vinarstvo o vrednim genetičkim resursima vinove loze;

– Implementacija aktivnosti na zaštiti i daljem razvoju genetičkih resursa vezano za:

           – identifikaciju,

           – ampelografsko opisivanje,

           – detaljno utvrđivanje potencijala proizvodne i upotrebne vrednosti,

           – multiplikaciju sadnog materijala vrednih genetičkih resursa,

           – čuvanje resursa u kolekcionim i/ili proizvodnim vinogradima  i dr, kao i

           – uključivanje u proces klonske selekcije i sertifikacije;

– Edukaciju proizvođača grožđa i vina i drugih pravnih i fizičkih lica po pitanju očuvanja i razvoja genetičkih resursa vinove loze;

– Stručna i naučna podrška proizvođačima u pravilnoj primeni agrotehničkih i ampelotehničkih mera u cilju očuvanja i razvoja genetičkih resursa vinove loze;

– Stručna podrška proizvođačima, lokalnim upravama i svim pravnim i fizičkim licima u projektnim i drugim aktivnostima koji imaju za cilj očuvanje i razvoj genetičkih resursa;

– Aktivnosti koje imaju za cilj upotrebu vrednog genetičkog materijala u oplemenjivačke svrhe i podrška drugim naučnim i stručnim institucijama u ovom procesu;

– Promotivne aktivnosti sa ciljem očuvanja i razvoja genetičkih resursa vinove loze.

Kako bi se sačuvale i valorizovale lokalne sorte vinove loze, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo poziva sve proizvođače grožđa i vina koji imaju stare, nekomercijalne, amaterske i druge vinograde sa autohtonim, regionalnim, a posebno sa ugroženim i minornim sortama vinove loze da se obrate Centru u cilju saradnje i organizovanja aktivnosti na očuvanju genetičkih resursa, kao i klonskoj selekciji i valorizaciji lokalnih sorti vinove loze.

Za sve informacije se možete obratiti putem:

– E-mail adrese: office@cevvin.rs

– WEB stranice (Kontakti): www.cevvin.rs

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4