Kancelarija Vinogradarskog registra u Negotinu

Adresa: Trg Đorđa Stanojevića 5/1, 19300 Negotin
Telefon: 019570292
Kontakt osoba: Dragana Ivić
Kontakt e-mail: d.ivic@cevvin.rs

Centar za vinogradarstvo i vinarstvo, kancelarija za Vinogradarski registar u Negotinu obavlja stručne poslove Vinogradarskog registra sa nadležnostima u sledećim upravnim okruzima: Brаničеvski, Bоrski i Zајеčаrski.

STRUČNI KADAR

Dragana Ivić

dipl. inž. poljoprivrede-master

Kontrolor i tehnički saradnik za Vinogradarski registar za
Braničevski, Borski i Zaječarski upravni okrug

d.ivic@cevvin.rs

019 570 292

060 60 10 185