Kancelarija Vinogradarskog registra u Kragujevcu

Adresa: Šumadijski upravni okrug, Save Kovačevića 7, 34000 Kragujevac
Telefon: 034331663
Kontakt osoba: Ranko Repanović
Kontakt e-mail: r.repanovic@cevvin.rs

Centar za vinogradarstvo i vinarstvo, kancelarija za Vinogradarski registar u Kragujevcu obavlja stručne poslove Vinogradarskog registra sa nadležnostima u sledećim upravnim okruzima: Šumаdiјski, Pоmоrаvski, Pоdunаvski, Zlаtibоrski, Моrаvički i Rаški.

STRUČNI KADAR

Ranko Repanović

-

Tehnički saradnik i kontrolor za Vinogradarski registar za Šumadijski, Pomoravski, Podunavski, Zlatiborski, Moravički i Raški upravni okrug

r.repanovic@cevvin.rs

034 331 663

060 60 10 183