Kancelarija Vinogradarskog registra u Beogradu

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 84, kancelarija 15, 11111 Beograd, Poštanski fah 32
Telefon: 0606010191
Kontakt osoba: Ivan Dodok
Kontakt e-mail: i.dodok@cevvin.rs

Kancelarija Vinogradarskog registra u Beogradu je centralna kancelarija Vinogradarskog registra koja koordinira stručnim aktivnostima vezanim za Vinogradarski registar.

Centar za vinogradratvo i vinarstvo, kancelarija za Vinogradarski registar u Beogradu obavlja i stručne poslove Vinogradarskog registra sa nadležnostima u sledećim upravnim okruzima: Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski okrug i grad Beograd.

STRUČNI KADAR

Boško Lončar

dipl. inž. poljoprivrede-master

Koordinator Vinogradarskog registra

b.loncar@cevvin.rs

060 60 10 194

Jelena Rodić

dipl. inž. poljoprivrede-master

Kontrolor i tehnički saradnik za Vinogradarski registar za
Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski upravni okrug i grad Beograd

j.rodic@cevvin.rs

060 60 10 214

Danijel Popović

dipl. inž. poljoprivrede-master

Kontrolor i tehnički saradnik za Vinogradarski registar za Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski upravni okrug i grad Beograd

d.popovic@cevvin.rs

060 60 10 196

Ivan Dodok

-

Tehnički saradnik i kontrolor za Vinogradarski registar za
Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski upravni okrug i grad Beograd

i.dodok@cevvin.rs

060 60 10 191

Žana Jakšić

dipl. pravnik

Saradnik za pravne poslove

j.zana@cevvin.rs

060 60 10 211

Ivana Dedeić

dipl. pravnik

Saradnik za pravne poslove

i.dedeic@cevvin.rs

060 60 10 215