Kancelarija Vinogradarskog registra u Novom Sadu

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10, 21000 Novi Sad
Telefon: 060 60 10 187
Kontakt osoba: Veselinka Bakrač
Kontakt e-mail: v.bakrac@cevvin.rs

Centar za vinogradarstvo i vinarstvo, kancelarija za Vinogradarski registar u Novom Sadu obavlja stručne poslove Vinogradarskog registra sa nadležnostima u sledećim upravnim okruzima: Severnobački, Zapadnobački, Južnobački, Severnobanatski, Srednjebanatski i Sremski.

STRUČNI KADAR

Veselinka Bakrač

dipl. menadž. hotel. - master

Kontrolor za Vinogradarski registar za Severnobački, Zapadnobački, Južnobački, Severnobanatski, Srednjebanatski i Sremski upravni okrug

v.bakrac@cevvin.rs

060 60 10 187