Najnovije VESTI

Informacije

O CENTRU

...CENTAR...

Ovo je stručna i naučna institucija u Srbiji koja se bavi isključivo aktivnostima u sektoru vinogradarstva i vinarstva. Nakon nekoliko transformacija, оd 2006. gоdinе Cеntаr za vinogradarstvo i vinarstvo funkcioniše kао nacionalni inovacioni cеntаr sa istraživačkim i stručnim aktivnostima u sektoru vinogradarstva i vinarstva.

22

77

224

462

POZIV MLADIM STRUČNJACIMA ZA SARADNJU

U skladu sa željom da se unapredi vinogradarstvo i vinarstvo, afirmiše značaj vina kao jedinstvenog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda, promovišu vinogradarska područja i oznake geografskog porekla i dr, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo poziva studente, poslediplomce i mlade kolege željne usavršavanja da zajedno sa nama učestvuju u rešavanju izazova savremenog vinogradarstva i vinarstva. Kroz saradnju u stručnim i istraživačkim aktivnostima, Centar obezbeđuje podršku u obukama i terenskim aktivnostima, u istraživanjima terroir-a vinogradarskih područja, valorizaciji lokalnih sorti vinove loze i vina, u izučavanju tradicionalne, ali i moderne tehnologije proizvodnje grožđa i vina. Saradnja sa Centrom u inovacionom radu može biti od velikog značaja mladim stručnjacima za njihovo lično usavršavanje, za definisanje i sprovođenje stručnih, naučnih, diplomskih i poslediplomskih radova i slično, ali su svi rezultati našeg rada pre svega u funkciji proizvođača, kao i opšteg razvoja privrede i ruralnih vinogradarskih područja. Iz tog razloga, budite deo našeg tima.

Za sve informacije o stručnoj saradnji se možete obratiti putem e-mail adrese: office@cevvin.rs ili WEB stranice (Kontakti): www.cevvin.rs/contact/.

POZIV PROIZVOĐAČIMA U OČUVANJU GENETIČKIH RESURSA I KLONSKOJ SELEKCIJI LOKALNIH SORTI VINOVE LOZE

CEVVIN poziva sve proizvođače grožđa sa starim, nekomercijalnim, vinogradima da se pridruže u očuvanju sorti vinove loze. Detaljnije na linku…

AUTOHTONE I REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE SRBIJE

error: Sadržaj je zaštićen!